OΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

1. Το εισιτήριο είναι ατομικό, ονομαστικό, δε μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι, για το οποίο εκδόθηκε. 

2. Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41 είναι υποχρεωτική, για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. 

Για να είναι δυνατή η καταγραφή, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται: 

- ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ 
- ΤΟ ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ 
- Η ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙ-ΒΡΕΦΟΣ

Η παροχή στοιχείων επικοινωνίας είναι προαιρετική αλλά επιθυμητή, αφού θα υπάρξει δυνατότητα ενημέρωσης του επιβάτη σε περίπτωση τροποποίησης δρομολογίου για οποιοδήποτε λόγο.

3. Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου μία (1) ώρα πριν την αναχώρηση. Αν δεν προλάβει τον απόπλου δε δικαιούται επιστροφής ναύλου, ενώ αν δηλώσει προ του απόπλου την πρόθεση του να μην πραγματοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο το ταξίδι, δικαιούται επιστροφής του ναύλου σύμφωνα με την εμπορική πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών ταξιδεύουν δωρεάν για τα οποία εκδίδεται υποχρεωτικά μηδενικό εισιτήριο, ενώ παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών, μέχρι δέκα (10) ετών πληρώνουν εισιτήριο μισής αξίας.

5. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, δεν αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται το αντίτιμό, του παρά μόνο με συγκεκριμένη διαδικασία που θα πρέπει να προβλέπεται στην εμπορική πολιτική της εταιρείας. Σε περίπτωση που χαθούν τα εισιτήρια σας θα πρέπει απαραιτήτως να εκδώσετε νέα για να ταξιδεύσετε. Στη συνέχεια θα πρέπει το συντομότερο και σαφώς πριν την ημερομηνία ταξιδιού να συμπληρώσετε μια υπεύθυνη δήλωση για την απώλεια τους αναφέροντας την ημερομηνία, το δρομολόγιο, τους αριθμούς τους καθώς και φωτοτυπίες των νέων.

6. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν φθορά ή απώλεια των αποσκευών των επιβατών. 

7. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας. 

8. Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών διατάξεων.

9. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος, που αφορούν στην τήρηση της τάξης και στην ασφάλεια του πλοίου. Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εμπορικών εκπτώσεων εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο.

10. Για κάθε παράπονο στη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή στον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές. 

11. Αν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα της εταιρείας, επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου προς τον επιβάτη.

12. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα μετά από έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του.

2. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μια (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα.

3.Ο οδηγός δε δικαιούται επιστροφής του ναύλου του οχήματος αν δεν προλάβει τον απόπλου του πλοίου, ενώ αν δηλώσει προ του απόπλου την πρόθεση του να μη φορτώσει το όχημα δικαιούται επιστροφής του ποσοστού ναύλου, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική.

4. Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης μεταφοράς οχήματος το αντίτιμο δεν επιστρέφεται.

5. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν την φόρτωσή τους στο πλοίο.

6. Οι επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά την αναχώρηση απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο οχημάτων.

7. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή όπου γίνεται η φόρτωση και από το πλοίο με βάση τον προορισμό του κάθε αυτοκινήτου.

  

Ενημερωθείτε για την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τις ευθύνες που προκύπτουν απο τη Mεταφορά Eπιβατών και τα δικαιώματα τους απο τον σύνδεσμο εδώ 

 
Στην Πύλη Ε7 και σε απόσταση 50 μέτρων από τα πλοία λειτουργεί εκδοτήριο εισιτήριων της AEGEAN SPEED LINES καθώς και 24ωρος αυτόματος πωλητής για την παραλαβή των εισιτήριων που έχουν εκδοθεί μέσω του διαδικτύου (Internet).

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

ΣΙΦΝΟΣ

FIRST CHOICE TRAVEL 
Άστιγγος 2, Πειραιάς
Τηλ: 210 4125200 - 210 4125250 - 210 4179444
Φαξ: 210 4173715

 

XIDIS TRAVEL 
Απολλωνία 84003
Τηλ.: 22840-31217/32373
Φαξ: 22840-31217

ΜΗΛΟΣ

 

ΣΕΡΙΦΟΣ

MILOS TRAVEL 
Αδάμας Μήλου 84800
Τηλ.:22870-22000
Φαξ: 22870-22688

 

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
Λιβάδι Σέριφος- 84005
Τηλ.: 22810-52340
Φαξ: 22810-52235

ΚΙΜΩΛΟΣ

 

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

MAGANIOTIS TRAVEL 
Τηλ.: 22870-51000/51214 Κινητό:6974185128
Φαξ: 22870-51600

 

DIAPLOUS TRAVEL 
ΛιμάνιΦολεγάνδρου 84011
Τηλ.: 22860-41192 / 22860-41158
Φαξ: 22860-41159 

MYKONOΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SEA & SKY TRAVEL 
Παραλία Μυκόνου 84600
Τηλ. 2289022853
Φαξ:2289024582

  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ - FERRYTRAVELLER.GR 
Εντός Επιβατικού Σταθμού Λιμένα Θεσσαλονίκης 
TK 54012, T.Θ 10938 Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 500800 ,Φαξ: 2310 542992

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

 

ΤΗΝΟΣ

NOMICOS TRAVEL ACCOMODATION 
Φηρά & Λιμάνι 84700
Τηλ: 22860-23660 , 22860-24940 
Φαξ:22860-23666

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ 
Πλατεία Παντάνασσας  – 
Παραλία Τήνου -  84 200
Τηλ: 22830-22517
Φαξ: 22830-22633

ΠΑΡΟΣ

ΝΑΞΟΣ

APOSTOLOU SHIPPING AGENCY 
Παροικιά 84400
Τηλ:22840-24616 , 22840-24816
Φαξ:22840-23257

NAXOS TOURS 
Χώρα Νάξου 84300
Τηλ 22850-22095, 22850-24000
Φαξ: 22850-23951

ΙΟΣ

ΣΙΚΙΝΟΣ

ΑΜΙRADAKIS TRAVEL 
Λιμάνι Ιου 84001
Τηλ. 2286091252
Φαξ:2286091067

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ TRAVEL 
Λιμάνι 84010
Τηλ. 2286051168, 2286051232
Φαξ: 2286051168

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΤΡΑ

FERRYTRAVELLER.GR 
Αργοναυτών 35
TK 38221, Βόλος                               
Τηλ: 24211 03000
Φαξ: 24211 11011

FERRY CENTER

Όθωνος Αμαλίας 12 - 26223, Πάτρα
Τηλ: 2610 634000
Φαξ: 2610 634090

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο πωλήσεων μέσω των συνεργαζόμενων τουριστικών γραφείων σε όλη την Ελλάδα και στις Ευρωπαϊκές χώρες. Παρακαλούμε, απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Πώς μπορώ να αγοράσω εισιτήριο;

Μέσω της ιστοσελίδας  της  AEGEAN SPEED LINES  με χρήση των πιστωτικών καρτών VISA, MASTERCARD, DINERS,αλλά και των χρεωστικών καρτών ElectronVisa και Maestro. Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα κεντρικά πρακτορεία της AEGEAN SPEED LINES ή στους συνεργαζόμενους ταξιδιωτικούς μας πράκτορες . 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κεντρικά γραφεία  της AEGEAN SPEED LINES, Εμπορικό Κέντρο «CITY PLAZA», Λεωφόρος Βουλιαγμένης 85 και Ανθέων, Τ.Κ. 16674, Γλυφάδα. Τηλ. : 210 - 9690950, FAX: 210 – 9690959, e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μόλις έκλεισα εισιτήρια  από την ιστοσελίδα της AEGEAN SPEED LINES.  Πώς θα παραλάβω το εισιτήριο μου;

Η ισχύουσα νομοθεσία καθορίζει  για λόγους ασφάλειας, ότι για να επιβιβαστεί οποιοσδήποτε επιβάτης στο πλοίο, θα πρέπει να κατέχει το έντυπο του εισιτηρίου.   Εάν λοιπόν  έχετε «κλείσει» τα εισιτήρια σας μέσω της ιστοσελίδας μας, τότε θα παρατηρήσατε ότι λίγο πριν σας ζητηθεί να δηλώσετε την πιστωτική σας κάρτα, το σύστημα σας ζήτησε να δηλώσετε τον τρόπο παράδοσης των εισιτηρίων σας.  Εάν επιλέξατε:

- «Από τα κεντρικά μας πρακτορεία» τότε μπορείτε να παραλάβετε τα εισιτήρια σας , όποτε εσείς το επιθυμείτε μέχρι και μια ώρα πριν την αναχώρηση από τα κεντρικά μας πρακτορεία,  τα στοιχεία επικοινωνίας τους  μπορείτε να τα βρείτε εδώ.  

-« Courier», τότε  τα εισιτήρια θα σας παραδοθούν στη διεύθυνση που δηλώσατε. Εάν η κράτηση σας υπερβαίνει στο σύνολό της τα 250 ευρώ, τότε η αποστολή των εισιτηρίων μέσω courier σας παρέχεται δωρεάν. Εάν η αξάα των εισιτηρίων είναι κάτω των 250 ευρώ, υπάρχει δυνατότητα αποστολής με χρέωση 20 ευρώ ανεξαρτήτως προορισμού.

 

Θέλω μόνο πληροφορίες,  για παράδειγμα,  θέλω να μάθω την τιμή του εισιτηρίου για τη διαδρομή που θέλω να ταξιδέψω;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AEGEAN SPEED LINES στον αριθμό 210 - 9690950 καθημερινά από τις 08:00 π.μ έως τις 8:00 μμ.  Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα κεντρικά πρακτορεία της AEGEAN SPEED LINES ή στους συνεργαζόμενους ταξιδιωτικούς σας πράκτορες, ή μέσω της ιστοσελίδας  μας, αφού επιλέξετε τη διαδρομή που σας ενδιαφέρει. Στην ενότητα τιμές θα μπορέσετε να πληροφορηθείτε για την τιμολόγηση των Δρομολογίων.

 

Πως μπορώ να πληροφορηθώ τις ισχύουσες  ειδικές προσφορές και εκπτώσεις που έχει   η AEGEAN SPEED LINES;

Στην ενότητα προσφορές της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εκάστοτε ισχύουσες προσφορές ή τηλεφωνώντας στον αριθμό 210 - 9690950 καθημερινά από τις 08:00 π.μ έως τις 8:00 μμ ή επικοινωνώντας με τους συνεργαζόμενους ταξιδιωτικούς σας πράκτορες. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτηση παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τι κάνω σε περίπτωση ανάγκης για οποιαδήποτε αλλαγή στα εισιτήρια μου;

Εάν επιθυμείτε να ταξιδέψετε κάποια άλλη ημερομηνία, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πρακτορείο που εκδώσατε τα εισιτήρια (ή σε οποιοδήποτε κεντρικό πρακτορείο της AEGEAN SPEED LINES) το αργότερο μέχρι 4 ώρες πριν το ταξίδι  σας,  και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις τα εισιτήρια σας θα αλλαχθούν.

Εάν δεν μπορείτε να ταξιδέψετε και δε γνωρίζετε αυτή τη στιγμή την ακριβή νέα ημερομηνία του ταξιδιού σας, μπορείτε να κάνετε τα εισιτηρια σας «ανοιχτά» («open»). Αυτό σημαίνει ότι τα εισιτήρια παραμένουν ενεργά για 1 έτος από την ημερα αρχικής έκδοσης τους και μπορούν να αντικατασταθούν για οποιοδήποτε προορισμό της AEGEAN SPEED LINES(φυσικά ισχύουν και για τον αρχικό σας προορισμό), εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση θα επιβαρυνθείτε με τη διαφορά του ναύλου εφόσον ο νέος σας προορισμός   είναι ακριβότερος από την αρχική αξία του «ανοιχτού» εισιτηρίου. Θυμηθείτε όμως , πως για να κάνετε τα εισιτήριά σας «ανοιχτά» θα πρέπει  να απευθυνθείτε στο πρακτορείο που εκδώσατε τα εισιτήρια (ή σε οποιοδήποτε κεντρικό πρακτορείο της AEGEAN SPEED LINES) το αργότερο μέχρι 4 ώρες πριν το ταξίδι  σας.

Εάν παρόλα αυτά, θα πρέπει να ματαιώσετε το ταξίδι σας, τότε για να ακυρώσετε τα εισιτήρια σας ισχύουν τα εξής:

  • Έως 14 ημέρες προ του απόπλου:  θα λάβετε 100% επιστροφή του ναύλου.
  • Έως 7 ημέρες προ του απόπλου: θα λάβετε 75% επιστροφή του ναύλου.
  • Έως 12 ώρες προ του απόπλου: θα λάβετε 50% επιστροφή του ναύλου.
  • Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.

Θυμηθείτε πως για οποιαδήποτε ακύρωση απαιτείται η προσκόμιση των εισιτηρίων στο πρακτορείο έκδοσης ή στα κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας.

 

Δε βρίσκω τα εισιτήρια μου. Τι κάνω;

Σε περίπτωση απώλειας των εισιτηρίων, η εταιρεία θα  πρέπει να ενημερωθεί οπωσδήποτε προ του απόπλου σας  είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail, ενώ θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπεύθυνη δήλωση του επιβάτη για την απώλεια. Σε περίπτωση που απευθυνθείτε σε πρακτορείο, θα πρέπει το πρακτορείο, πριν τον απόπλου να επικοινωνήσει με την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση στο πλοίο, θα πρέπει να εκδοθούν νέα εισιτήρια και να καταβληθεί το αντίτιμο.
Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το ταξίδι και μετά από σχετικό έλεγχο στα αρχεία της εταιρείας, η AEGEAN SPEED LINES θα σας αποζημιώσει με επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου του εισιτηρίου.
Η παραπάνω διαδικασία δεν θα  ισχύσει εάν η εταιρεία ενημερωθεί μετά τον απόπλου.

 

Μήπως δικαιούμαι έκπτωση στο εισιτήριο μου;

Για να το εξακριβώσετε αυτό παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σελίδα της «Εμπορικής Πολιτικής» στην υπάρχουσα ιστοσελίδα ή απευθυνθείτε στον πλησιέστερο σε εσάς συνεργαζόμενο πρακτορείο.

 

Τι ώρα πρέπει να βρίσκομαι στο πλοίο;

Για λόγους ασφάλειας αλλά και δικής σας καλύτερης εξυπηρέτησης θα πρέπει να είστε στο λιμάνι μία ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση  του πλοίου. Για ό,τι χρειαστείτε το προσωπικό ξηράς αλλά και τα πληρώματα  της  AEGEAN SPEED LINES, είναι πάντα στη διάθεσή σας.

  

Θέλω να μεταφέρω μαζί το κατοικίδιό μου.

Θα είναι χαρά μας να σας υποδεχθούμε με το κατοικίδιο σας, απλά θα πρέπει να γνωρίζετε πως εκείνο θα ταξιδέψει υποχρεωτικά στα ανοικτά καταστρώματα του πλοίου κάτω από την προσωπική σας επίβλεψη. Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα (κρατήσεις δεν γίνονται), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, χωρίς καμία επιβάρυνσή σας, τους ειδικούς χώρους - κλουβιά που υπάρχουν σε όλα τα πλοία μας. Επίσης θα πρέπει να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας του ζώου σας.

 

Η Aegean Speed Lines ιδρύθηκε το 2005 με τη συνεργασία του Ομίλου Εταιρειών Ευγενίδη και του Αγγλικού Ομίλου Εταιρειών Sea Containers. Είναι η πρώτη ελληνικήεταιρία που δρομολόγησε στην ακτοπλοΐα μας πλοίο με κοινοτική σημαία, το SPEEDRUNNER I, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών στην χώρα μας. 

Το 2006, η Aegean Speed Lines άλλαξε τη μετοχική της σύνθεση λόγω αποχώρησης της Sea Containers και στην εταιρία εισήλθε μεγάλος ελληνικός επιχειρηματικός όμιλος, ενώ ο όμιλος Ευγενίδη διατήρησε το σημαντικό μερίδιο μετοχών που κατείχε. Και οι δύο μέτοχοι της Aegean Speed Lines θεωρούν την Ελληνική Ακτοπλοΐα, ως τομέα της ελληνικής οικονομίας με υψηλές προοπτικές.

Η νέα αυτή συμμαχία παρείχε στην Aegean Speed Lines νέα ενισχυμένη δυναμική και προοπτική, με βασικό χαρακτηριστικό της την μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων επιβατών και η ανάπτυξη των νησιών.

Με αυτό το στόχο η Aegean Speed Lines καλύπτει από την ίδρυση της τις ανάγκες μεταφορών των Δυτικών Κυκλάδων, καθώς πιστεύει ακράδαντα ότι η προσφορά ποιοτικών λύσεων μεταφοράς επιβατών είναι καταλυτική για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων των κατοίκων των νησιών. Οι άνθρωποι της, σκέπτονται και ενεργούν ως επιβάτες, ούτως ώστε να προβλέπουν, να σχεδιάζουν και να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε καθημερινή βάση. 

Από το 2009 έως το 2011, εκτός από τα δρομολόγια Πειραιά -Δυτικών Κυκλάδων (Σέριφος, Σίφνος, Μήλος, Κίμωλος, Φολέγανδρος), τα πλοία της Aegean Speed Lines εξυπηρέτησαν και τις γραμμές Πειραιά-Σύρου-Τήνου-Μυκόνου, Πειραιά-Ίου-Θήρας-Σικίνου και την γραμμή Πειραιά-Πάρου-Νάξου.

Για την εξυπηρέτηση των γραμμών αυτών της η εταιρεία χρησιμοποιούσε τρία υπερσύγχρονα ταχύπλοα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, τα: SPEEDRUNNER ΙΙ, SPEEDRUNNER IΙΙ, SPEEDRUNNER IV τα οποία πληρούν τις κορυφαίες απαιτήσεις άνεσης, ποιότητας και ασφάλειας.

Τον Δεκέμβριο του 2009, η εταιρεία μας μόλις 5 έτη από την ίδρυσή της έλαβε την τιμητική διάκριση από τους Lloyds List, χαρακτηριζόμενη ως «καλύτερη ακτοπλοϊκής εταιρείας της χρονιάς για την δέσμευση, την προσήλωση και την αφοσίωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας».

Λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, από το 2015 η Aegean Speed Lines περιορίστηκε στις γραμμές των Δυτικών Κυκλάδων και εξυπηρετεί με το SPEEDRUNNER IIΙ τα νησιά Σέριφο - Σίφνο - Μήλο - Κίμωλο - Φολέγανδρο - Σίκινο.

Subcategories