0102

03

    1. ΤΡΙΤΗ 30/04/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (23:45) – ΜΗΛΟΣ (02:45 – διανυκτέρευση)
    2. ΤΕΤΑΡΤΗ 01/05/2019: ΜΗΛΟΣ (15:15)– ΣΙΦΝΟΣ (16:15–16:30) – ΣΕΡΙΦΟΣ (17:00–17:10) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ(19:40)

04 1. ΤΕΤΑΡΤΗ 08/05/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (09:30) – ΣΕΡΙΦΟΣ (12:00-12:10) – ΣΙΦΝΟΣ (12:40-12:50) – ΜΗΛΟΣ (13:50-14:00) - ΣΙΦΝΟΣ (15:00-15:10) – ΣΕΡΙΦΟΣ (15:40-15:50) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (18:20) 

2. ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (10:00) – ΣΕΡΙΦΟΣ (12:30-12:40) – ΣΙΦΝΟΣ (13:10-13:20) – ΜΗΛΟΣ (14:20-14:30) - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (17:30)

3. ΣΑΒΒΑΤΟ 25/05 & 01/06/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (07:30) – ΣΕΡΙΦΟΣ (10:00-10:10) – ΣΙΦΝΟΣ (10:40-10:50) – ΜΗΛΟΣ (11:50-12:05) - ΣΙΦΝΟΣ (13:05-13:15) – ΣΕΡΙΦΟΣ (13:45-13:55) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (16:25)

05

    1. ΤΕΤΑΡΤΗ 05/06/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (15:00) – ΣΕΡΙΦΟΣ (17:30-17:40) – ΣΙΦΝΟΣ (18:10-18:30) - ΜΗΛΟΣ (20:30 – 20:40) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (23:40)
     2. ΔΕΥΤΕΡΑ 17/06 & ΤΡΙΤΗ 18/06/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (12:00) – ΣΕΡΙΦΟΣ (14:30-14:40) – ΣΙΦΝΟΣ (15:10-15:20) - ΜΗΛΟΣ (16:20 - 16:30) – 
        ΣΙΦΝΟΣ (17:30-17:40) – ΣΕΡΙΦΟΣ (18:10-18:20)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (20:50)
 
GRS1
GRS2
 
GRS3GRS408
09
10