Από/ Προς ΠΕΙΡΑΙΑ: 

ΣΕΡΙΦΟΣ- ΣΙΦΝΟΣ – ΜΗΛΟΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

 

ΣΕΡΙΦΟΣ

ΣΙΦΝΟΣ

ΜΗΛΟΣ

ΚΙΜΩΛΟΣ ΣΙΚΙΝΟΣ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

45

50

56

54 54 56

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (EXCLUSIVE CLASS)

67

74

84

68 68 70

ΙΧ αυτοκίνητα

58

59

62

61 78 80

ΜΟΤΟ 2 ΤΡΟΧΟΙ

17

17

19

19 22 22

ΜΟΤΟ 3/4 ΤΡΟΧΟΙ

32

32

33

33 30 30

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ**

20

20

21

17 28 28

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ**

22

26

28

22 30 30

 ** Ενδεικτική Τιμολόγηση ανά μέτρο. Για την ακριβή τιμή παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ : ΣΕΡΙΦΟΣ –ΣΙΦΝΟΣ- ΜΗΛΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ 

ΣΕΡΙΦΟΣ- ΜΗΛΟΣ

ΣΙΦΝΟΣ - ΜΗΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

15

17

16

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (EXCLUSIVE CLASS)

22

27 25

ΙΧ αυτοκίνητα

17

23 23

ΜΟΤΟ 2 ΤΡΟΧΟΙ

4

4

4

ΜΟΤΟ 3/4 ΤΡΟΧΟΙ

9

10 9

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ**

19

19

21

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ**

4 6 6

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ : ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ - ΣΙΚΙΝΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΕΡΙΦΟ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ 

 ΣΙΦΝΟ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ - ΣΙΚΙΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

39 

38  12 

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (EXCLUSIVE CLASS)

54 

52  18 

ΙΧ αυτοκίνητα

34 

30  20 

ΜΟΤΟ 2 ΤΡΟΧΟΙ

15 

12 

ΜΟΤΟ 3/4 ΤΡΟΧΟΙ

22 

20  16 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ**

10 

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ**

16  15 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ : ΣΙΚΙΝΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

 ΣΕΡΙΦΟ - ΣΙΚΙΝΟ

ΣΙΦΝΟ - ΣΙΚΙΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

39 

38 

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (EXCLUSIVE CLASS)

54 

52 

ΙΧ αυτοκίνητα

34 

30 

ΜΟΤΟ 2 ΤΡΟΧΟΙ

15 

12 

ΜΟΤΟ 3/4 ΤΡΟΧΟΙ

22 

20 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ**

10 

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ**

16  15 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ :  ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ - ΜΗΛΟΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

 

ΣΕΡΙΦΟΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ

 ΣΙΦΝΟΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ
ΜΗΛΟΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

20 15  10

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (EXCLUSIVE CLASS)

30 22  17

ΙΧ αυτοκίνητα

30 25  15

ΜΟΤΟ 2 ΤΡΟΧΟΙ

12 10 7

ΜΟΤΟ 3/4 ΤΡΟΧΟΙ

20 13  7

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ**

7  7

 5

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ**

 11  8  6

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ : ΚΙΜΩΛΟΣ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

 ΚΙΜΩΛΟΣ - ΣΙΚΙΝΟ

ΚΙΜΩΛΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

20

20

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (EXCLUSIVE CLASS)

30 

30 

ΙΧ αυτοκίνητα

30 

30 

ΜΟΤΟ 2 ΤΡΟΧΟΙ

12

12 

ΜΟΤΟ 3/4 ΤΡΟΧΟΙ

20

20 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ**


7

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ**

11 
11

 ** Ενδεικτική Τιμολόγηση ανά μέτρο. Για την ακριβή τιμή παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα