0102

03

    1. ΤΡΙΤΗ 30/04/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (21:00) – ΜΗΛΟΣ (23:59 – διανυκτέρευση)
    2. ΤΕΤΑΡΤΗ 01/05/2019: ΜΗΛΟΣ (15:15)– ΣΙΦΝΟΣ (16:15–16:30) – ΣΕΡΙΦΟΣ (17:00–17:10) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ(19:40)

04

05

    1. ΤΕΤΑΡΤΗ 05/06/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (15:00) – ΣΕΡΙΦΟΣ (17:30-17:40) – ΣΙΦΝΟΣ (18:10-18:30) - ΜΗΛΟΣ (20:30 – 20:40) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (23:40)
     2. ΔΕΥΤΕΡΑ 17/06 & ΤΡΙΤΗ 18/06/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (12:00) – ΣΕΡΙΦΟΣ (14:30-14:40) – ΣΙΦΝΟΣ (15:10-15:20) - ΜΗΛΟΣ (16:20 - 16:30) – 
        ΣΙΦΝΟΣ (17:30-17:40) – ΣΕΡΙΦΟΣ (18:10-18:20)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (20:50)
 
06
07
08
09
10