002

003

004

  1. ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/04/2017
  2. ΣΑΒΒΑΤΟ 29/04/2017: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (07:30)– ΣΕΡΙΦΟΣ (10:05-10:15)– ΣΙΦΝΟΣ (10:40-10:55)– ΜΗΛΟΣ (11:50-12:00)– ΠΕΙΡΑΙΑΣ (15:05)
  3. ΚΥΡΙΑΚΗ 30/04/2017 : ΠΕΙΡΑΙΑΣ (12:00) – ΣΕΡΙΦΟΣ (14:35-14:45) – ΣΙΦΝΟΣ (15:10-15:20) – ΜΗΛΟΣ (16:20 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
  4. ΔΕΥΤΕΡΑ 01/05/2017 : ΜΗΛΟΣ (16:35) – ΣΙΦΝΟΣ (17:35-17:45) – ΣΕΡΙΦΟΣ (18:10-18:20) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (21:00)

005

  1. ΤΕΤΑΡΤΗ 24/05/2017 : ΠΕΙΡΑΙΑ (14:00) – ΣΕΡΙΦΟΣ (16:35-16:45) – ΣΙΦΝΟΣ (17:10-17:30) - ΜΗΛΟΣ (19:00 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
  2. ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2017 : ΜΗΛΟΣ (16:35) – ΣΙΦΝΟΣ (17:35-17:45) – ΣΕΡΙΦΟΣ (18:10-18:20) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (21:00)
  3. ΠΕΜΠΤΗ 01/06/2017: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (16:30) – ΣΕΡΙΦΟΣ (19:00-19:10) – ΣΙΦΝΟΣ (19:35-19:45) – ΜΗΛΟΣ (20:40-20:50) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (23:50)
  4. ΣΑΒΒΑΤΟ 03/06/2017: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (07:30) – ΣΕΡΙΦΟΣ (10:05-10:15) – ΣΙΦΝΟΣ(10:40-10:55) – ΜΗΛΟΣ (11:50-12:05) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (15:15)

006

007

1. ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 08/07/2017, ΤΡΙΤΗ 11/07/2017

008

009

010

010

11

 

01

online hellenic